Картечници
Картечници

Изделието представлява различен брой свързани пиратки.

 

Поставете върху твърда и равна повърхност, разстелете като пътека, запалете края на фитила, след което се отдалечете на не по-малко от 5 метра. Да не се държи в ръка по време и след запалване на фитила.

Неправилната употреба може да доведе до нараняване или пожар.

САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО!