Водопади
Водопади

Водопадите представляват картонени шпули с искряща смес.

 

Закачват се на високо и при възпламеняване “изливат” огнени потоци с различна височина и времетраене. Безопасни разстояния за зрителите – за сценични – минимум 5м., за останалите – минимум 15м.