Фонтани
Фонтани

Фонтаните се предлагат под формата на картонени тръби, в които са заредени компресирани пиротехнически вещества и при задействане произвеждат огнени стълбове с многообрани цветове.


Изделието се закрепва вертикално върху твърда и равна повърхност, запалва се фитила /или се подава ток на електрозапалката  / и се отдалечава на не по-малко от 5 метра. Изделието не се държи в ръка и не се насочва срещу хора и запалими предмети.

САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО!

Неправилната употреба може да доведе до наранявания и пожари.