Димки
Димки

Възпроизвеждат дим в различни цветове.  

Изделието се държи в ръка /когато това е допустимо/ и сработва след запалване върха на фитила.

Димки, които не са предназначени за ръка, се поставят на земята, след което се запалва върха на фитила и се отдалечава на разстояние не по-малко от 5м.

Неправилната употреба може да доведе до наранявания и пожари.

САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО!