Звездни снаряди /боракс/
Звездни снаряди /боракс/

Звездните снаряди се изстрелват от стоманени или пластмасови мортири на височина 50-200м и възпроизвеждат различни по вид и цвят звукови и светлинни ефекти.

За употреба само от лица със специализирани познания.  

Изделията се закрепват здраво върху твърда и равна повърхност, като се осигурява свободно въздушно пространство над тях, а за ветрилообразните и около тях. Запалва се фитила и се отдалечава на разстояние не по-малко от височината на изстрелване на снаряда. Ако изделието не се запали или има съмнение за неизстреляни заряди, изчаква се не по-малко от 5 минути, след което се залива с вода. 

 

САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО!

Неправилната употреба може да доведе до наранявания и пожар.