Конфети
Конфети

Не палете в близост до ушите или очите. Дръжте на една ръка разстояние и насочете настрани от тялото си или от други хора и животни. 

Подходящи за употреба и в закрити помещения.