Бенгалски огън
Бенгалски огън

Използвайте поединично.

Запалете една бенгалска пръчицa откъм най-отдалечения й край.

Не използвайте при ветровито време.

Дръжте бенгалската пръчица далече от която и да е част на тялото и от лесно запалими материали. Не вдишвайте дима.

Бенгалски огън-Категория F1 - подходящ за използване и в закрити помещения.

Бенгалски огън-Категория F2 - САМО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТКРИТО.