Ракети
Ракети

Ракетите спадат към така наречените самоизстрелващи се фойерверки.

Ракетите с пръчки са съставени от корпус/фойерверк/, закрепен за насочваща пръчка.

Пръчката пада обратно на земята, така че е необходимо да съобразите траекторията на изстрелването, за да се избегне възможността тя да падне върху публиката.


Ракетите излитат на различна височина, където се възпламеняват и възпроизвеждат различни звукови и светлинни ефекти. Ракетите с пръчка се изстрелват от тръба, забита здраво и вертикално в земята.

Отстранете защитната  капачка на фитила /ако има такава/.

Запалва се фитила и се отдалечава на безопасното разстояние, указано на изделието.

Ако изделието не се възпламени, изчакайте не по-малко от 5 минути и залейте с вода. Излитат заедно с пръчката /като техен стабилизатор/.

Забранено е  ракетите да се забиват директно в земята или да се държат в ръка, както и употребата им в закрити помещения.

Неправилната употреба може да доведе до наранявания и пожари.

САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО!

 


При изстрелването на ракети да се има предвид, че при наличие на вятър височината на изстрелване се увеличава, а траекторията се променя.