Пиратки
Пиратки

При запалване възпроизвеждат звуков ефект/гръм/.

Когато пиратката е с фитил:

Разположете самостоятелно на земята, запалете възпламенителя откъм най-отдалечения му край и се оттеглете незабавно на разстояние не по-малко от 8м или 15м /в зависимост от категорията на изделието/.

Когато пиратката е с възпламенителна глава:

Стоейки отстрани, запалете възпламенителната глава и се оттеглете незабавно на разстояние не по-малко от 8м или 15м /в зависимост от категорията на изделието/.

или

Възпламенете ударната повърхност, поставете пиратката върху земята и се оттеглете незабавно на не по-малко от 8м или 15м /в зависимост от категорията на изделието/.

За категория F3- зрителите трябва да са отдалечени на не по-малко от 25м.


Ако изделието не се възпламени, изчакайте не по-малко от 5 минути и залейте с вода. Изделието  да не се държи в ръка след запалването му и да  не се хвърля срещу хора.

Неправилната употреба може да доведе до сериозни наранявания /особено на ръцете/, затова бъдете особено внимателни с тях.

САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО!