Пиробатерии
Пиробатерии

Пиробатерията представлява кутия, която може да бъде в квадратна, правоъгълна, кръгла или друга форма, в която са монтирани множество тръби/шпули/ от картон, заредени с единични изстрели с различни пиротехнически ефекти, свързани последователно със закъснителен фитил помежду им. Произвеждат се с един или два запалващи фитила/вторият, от които, е резервен/.


Пиробатериите изстрелват различен брой огнени топки, които при възпламеняване на различна височина/в зависимост от калибъра/, възпроизвеждат различни по вид и цвят звукови и светлинни ефекти.

Изделията се закрепват здраво върху твърда и равна повърхност, като се осигурява свободно въздушно пространство над тях и около тях.

Отстранете предпазната лепенка от основния фитил, изтеглете го внимателно встрани от пиробатерията, запалете върха на основния фитил и се отдалечете на разстоянието, указано върху инструкцията на самото изделие.

Ако изделието не се запали или има съмнение за неизстреляни заряди, изчаква се не по-малко от 5 минути, след което се залива с вода.

Забранена е употребата в закрити помещения.

Неправилната употреба може да доведе до наранявания и пожар.

УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ СТЕ ПОСТАВИЛИ ИЗДЕЛИЕТО В ПРАВИЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗСТРЕЛВАНЕ НАГОРЕ! 

ВИНАГИ ПАЛЕТЕ ВЪРХА НА ФИТИЛА! 

НИКОГА НЕ СЕ НАДВЕСВАЙТЕ НАД ИЗДЕЛИЕТО ПО ВРЕМЕ И СЛЕД КАТО СТЕ ЗАПАЛИЛИ ФИТИЛА!

САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО!