Вече без разрешение

Съгласно последните промени в ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ
ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ,

вече не се изисква Разрешение за търговия с фойерверки от категория 1.